สภาฯ ส่งคำร้องฝ่ายค้านถึงศาลรัฐธรรมนูญ

06 ก.ย. 2562 เวลา 1:04 น.

คำร้องฝ่ายค้านโต้แย้งครม. ออกพ.ร.ก.ชะลอใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรได้นำคำร้องของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 หรือไม่ มาส่งยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คำร้องฝ่ายค้านโต้แย้งครม. ออกพ.ร.ก.ชะลอใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

สำหรับการที่พรรคฝ่ายค้านยื่นคำร้องดังกล่าว ขอให้ศาลพิจารณาเนื่องจากเห็นว่า การที่คณะรัฐมนตรีเสนอ พ.ร.ก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว เพื่อชะลอการบังคับใช้ หากมีเหตุผลว่ามาจากการที่หน่วยงานรัฐและบุคคลากรของรัฐยังไม่มีความพร้อมในการปฎิบัติเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็ไม่ชอบตามเงื่อนไข ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในเรื่องของการออกพระราชกำหนด ซึ่งตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 173 กำหนดกรอบเวลาว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คำร้องฝ่ายค้านโต้แย้งครม. ออกพ.ร.ก.ชะลอใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด