"จุรินทร์" ควงผู้ว่าฯ "วันชัย" โชว์ดำนาข้าวหอมมะลิ อ.ศรีสมเด็จ

15 ก.ย. 2562 เวลา 3:31 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พร้อม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พาลุยลุงดำนาในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิแบบวิถีชาวบ้านตามคำชักชวนของลืมเกษตรกรอย่างชื่นมื่น

วานนี้ 14 ก.ย.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พาลุยลุงดำนาในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิแบบวิถีชาวบ้านตามคำชักชวนของลืมเกษตรกรอย่างชื่นมื่น ที่ บ้านป่าเม้า ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  พร้อม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พาลุยลุงดำนาในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิแบบวิถีชาวบ้านตามคำชักชวนของลืมเกษตรกรอย่างชื่นมื่น

โดยรองนายกรัฐมนตรี ชื่นมื่นในแปลงนากับเกษตรกรทั้งสาธิตการทำนาและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงในแปลงนาซึ่งในส่วนนี้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอทมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  พร้อม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พาลุยลุงดำนาในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิแบบวิถีชาวบ้านตามคำชักชวนของลืมเกษตรกรอย่างชื่นมื่น

ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เน้นย้ำถึงนโยบายให้เพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวและข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้าวหอมมะลิที่ได้รับการันตี GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพิ่มมูลค่าสินค้า จากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  พร้อม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พาลุยลุงดำนาในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิแบบวิถีชาวบ้านตามคำชักชวนของลืมเกษตรกรอย่างชื่นมื่น

ซึ่งในรายละเอียดการขึ้นทะเบียนหากประชาชนสนใจ สอบถามรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อเป็นมาตรฐานการค้าและการส่งออกด้วย GI ที่สายด่วน 1368 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  พร้อม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พาลุยลุงดำนาในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิแบบวิถีชาวบ้านตามคำชักชวนของลืมเกษตรกรอย่างชื่นมื่น

สำหรับวันนี้ 15 ก.ย. 2562 นายจุรินทร์ จะนำคณะลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด