"สวนดุสิตโพล" ชี้ คนไทย 48.39% ไม่ประทับใจ ส.ส.ไม่รักษาสัญญาทะเลาะวิวาท

15 ก.ย. 2562 เวลา 10:28 น.

โพลเผย ปชช. 51.48% ประทับใจ! ส.ส.มีความตั้งใจในการทำงาน 40.98% ไม่ประทับ! ไม่รักษาสัญญา ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง ผิดหวัง 48.39% เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ 51.48% ประชาชนประทับใจ ส.ส. มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี แต่ 48.39% ค่อนข้างผิดหวังกับเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี


โพลเผย ปชช. 51.48% ประทับใจ! ส.ส.มีความตั้งใจในการทำงาน 40.98% ไม่ประทับ! ไม่รักษาสัญญา ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง ผิดหวัง 48.39% เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ

จากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 และ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ที่ประชาชนคนไทยได้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำงานเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียง รวมถึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ในหัวข้อ เสียงสะท้อนประชาชน ต่อบทบาท ส.ส. วันนี้ ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้


โพลเผย ปชช. 51.48% ประทับใจ! ส.ส.มีความตั้งใจในการทำงาน 40.98% ไม่ประทับ! ไม่รักษาสัญญา ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง ผิดหวัง 48.39% เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ

1. สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ

อันดับ 1 มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี 51.48%

อันดับ 2 มีแนวคิดใหม่ ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ 28.35%

อันดับ 3 เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 22.96%

อันดับ 4 เป็นคนรุ่นใหม่ เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ไฟแรง 21.22%

อันดับ 5 มาจากการเลือกตั้ง จากเสียงของประชาชนโดยตรง 17.57%

2. สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ

อันดับ 1 ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย 40.98%

อันดับ 2 ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก 29.69%

อันดับ 3 อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์ 26.64%

อันดับ 4 แย่งชิงตำแหน่งทางการเมือง เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง 14.34%

อันดับ 5 คุณสมบัติไม่เหมาะสม ประวัติไม่ดี 12.21%

3. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด คือ

อันดับ 1 มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน 39.59%

อันดับ 2 พัฒนาประเทศ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 30.46%

อันดับ 3 ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี 22.03%

อันดับ 4 รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ 18.76%

อันดับ 5 เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ปกป้องสิทธิของประชาชน 15.49%

4. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่

อันดับ 1 ค่อนข้างผิดหวัง 48.39% เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ

อันดับ 2 ผิดหวัง 31.07% เพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ

อันดับ 3 ค่อนข้างสมหวัง 17.86% เพราะเป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุย เข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ

อันดับ 4 สมหวัง 2.68% เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1 ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 48.14%

อันดับ 2 ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 25.45%

อันดับ 3 เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 23.45%

อันดับ 4 ไม่สาดโคลนกันไปมา ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 19.26%

อันดับ 5 เปิดใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งแก้ไข 16.30%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด