"กรณ์" ไขก๊อก กมธ.คลัง ปชป.ตั้ง "อิสระ" เสียบแทน

18 ก.ย. 2562 เวลา 3:47 น.

ประธานสภาฯ เผย กรณ์ จาติวณิช ลาออกตำแหน่งกมธ.การเงินการคลัง ปชป.ตั้ง "อิสระ" แทน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) นัดพิเศษ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี” ซึ่งมีนานชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 9.40 น.

ประธานสภาฯ เผย กรณ์ จาติวณิช ลาออกตำแหน่งกมธ.การเงินการคลัง ปชป.ตั้ง

โดยก่อนเข้าสู่วาระ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นกล่าวคำปฏิญาณตนต่อรัฐสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากได้เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หลัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

ประธานสภาฯ เผย กรณ์ จาติวณิช ลาออกตำแหน่งกมธ.การเงินการคลัง ปชป.ตั้ง

จากนั้น นายชวน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกรณ์ จาติวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกมธ.การเงินการคลัง ทำให้ที่ประชุมต้องมีการเสนอชื่อ ส.ส.ที่เป็นกมธ.เกิน 2 คณะเพื่อเป็นกมธ.แทน โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอชื่อนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นกมธ.แทน