“อิสระ” ส.ส.ใหม่ ประชาธิปัตย์ กล่าวคำปฏิญาณตน ต่อที่ประชุมในสภา

18 ก.ย. 2562 เวลา 4:03 น.

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมในรัฐสภา หลังได้เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

วันนี้ (18 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยจะมีการพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี" หลัง ส.ส. ทยอยเข้าที่ประชุม นายชวนหลีกภัย ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุม หลังได้เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ประชาธิปัตย์

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมในรัฐสภา หลังได้เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมในรัฐสภา หลังได้เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด