แจงยิบ! บัญชีทรัพย์สิน "ธนาธร" รวยอู้ฟู่กว่า 5 พันล้าน

29 ก.ย. 2562 เวลา 10:02 น.

เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อครบกำหนดกรอบการขยายเวลา นายธนาธรได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีทรัพย์สินกว่า 5,600 ล้านบาท มีหนี้สิน 106,761 บาท

นายธนาธร ทำหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ขอขยายระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 ระบุว่า อยู่ระหว่างรวบรวมรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 เมื่อครบกำหนดกรอบการขยายเวลานายธนาธรได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 นายธนาธร ได้ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม โดยมีการแก้ไขจำนวนเงินฝาก และทรัพย์สินอื่น


เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อครบกำหนดกรอบการขยายเวลา นายธนาธรได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  มีทรัพย์สินกว่า 5,600 ล้านบาท มีหนี้สิน 106,761 บาท

ในรายละเอียด นายธนาธร แจ้งสถานะว่าสมรสกับนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ มีบุตรยังไม่บรรลุภาวะ 4 คน

มีทรัพย์สิน 5,137,150,764 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 1,527,870,470 บาท เงินลงทุน 3,014,693,457 บาท เงินให้กู้ยืม 202,600,000 บาท ที่ดิน 41.7 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 47,270,000 บาท ยานพาหนะ 11.3 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 285,000,835 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,210,000 บาท มีหนี้สิน 106,761 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด