กกต.ส่งศาลรธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.ของ "นวัธ"

03 ต.ค. 2562 เวลา 9:05 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะส.ส."นวัธ เตาะเจริญสุข" ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 7 ขอนแก่น สิ้นสุดลง หลังศาลตัดสินโทษในคดีจ้างวานฆ่าเมื่อวันที่ 24 กย.ตาม ม.82 รธน.กรณีสมาชิกภาพ ส.ส.คนใดคนหนึ่งในเหตุสิ้นสุดลงตามม. 101 (6) ประกอบกับม.98(6) ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารข่าว ระบุว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) สิ้นสุดลง  วันนี้ กกต. ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของ สส.สิ้นสุดลง กรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล โดยที่ยังไม่ปรากฎว่าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการดำเนินการตามมาตรา82วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญประกอบกับ กกต.ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสส. ในการนี้ กกต.โดยเสียงข้างมากจึงมีมติ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสส.สิ้นสุดลง ตามมาตรา82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฎหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต. ว่า นายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มีเหตุให้สมาชิกภาพของ สส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราย 2560 มาตรา101 (6) ประกอบมาตรา98(6)