โพล ชี้ "รัฐบาลประยุทธ์ 2" ผลงานดีขึ้นด้วยชิมช้อปใช้ แย่ลงเพราะค่าครองชีพสูง

06 ต.ค. 2562 เวลา 8:11 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชน ชี้ "รัฐบาลประยุทธ์ 2" ดีขึ้นด้วยชิมช้อปใช้ แต่แย่ลงเพราะค่าครองชีพสูง เหมือนเดิมคือ ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้

รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3 โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่องและเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” จะดีกว่าหรือแย่กว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน

โพล ชี้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่1-5 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น

อันดับ 1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11%

อันดับ 2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78%

อันดับ 3 มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67%

2. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง

อันดับ 1 การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง 67.87%

อันดับ 2 ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 40.42%

อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง 22.43%

3. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม

อันดับ 1 ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้ 56.94%

อันดับ 2 ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม 31.61%

อันดับ 3 การตรวจสอบการทุจริตในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 28.55%

4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” เป็นอย่างไร?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 51.68% เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

อันดับ 2 แย่ลง 41.70% เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ

อันดับ 3 ดีขึ้น 6.62% เพราะพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการชิมช้อปใช้ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด