พรรคฝ่ายค้าน ผนึกกำลัง ไม่โหวตหนุนพ.ร.บ.งบฯ ปี 63

07 ต.ค. 2562 เวลา 6:06 น.

“สมพงษ์” ยืนยันฝ่ายค้านไม่โหวตหนุน พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 แต่ไม่คัดค้าน พร้อมจัดทัพซักถามปมเทงบด้านความมั่นคงมากกว่าช่วยเศรษฐกิจชาติ ขณะที่ระบุ หาก พ.ร.บ.งบฯ ไม่ผ่านให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับผิดชอบเอง

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ยืนยันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่ยกมือสนับสนุนให้ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นฝ่ายค้านไปสนับสนุน แต่จะใช้วิธีการอยู่เคยไม่คัดค้านอะไร เพราะไม่ใช่เรื่องที่ ส.ส. จะต้องยกมือเห็นด้วยทั้งหมด 500 คน อย่างกรณีเสนอตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวคิดว่าการที่ฝ่ายค้านไม่ยกมือให้คงไม่ถึงขั้นทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบฯไม่ผ่าน แต่ต้องดูที่ข้อเท็จจริงจากร่าง พ.ร.บ.งบฯที่ผ่าน ครม.ในวันนี้ ซึ่งถ้าไม่ผ่านมาจริงๆก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาว่าจะแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ เพราะหลายๆครั้งที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแต่กลับไม่รับผิดชอบ แต่ส่วนตัวเห็นด้วยว่า ถ้าหากร่าง พ.ร.บ.งบฯไม่ผ่านประชาชนก็จะเดือดร้อน เพราะเมื่อมีงบประมาณก็จะเกิดการหมุนเวียนใช้จ่าย มีการลงทุนสร้างถนนหนทางต่างๆ แต่เบื่องต้นเท่าที่ทราบเห็นว่างบประมาณที่ออกมากลับไปให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงมากกว่าทั้งที่ควรนำงบประมาณไปช่วยทางด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ทำมาหากินลำบาก แต่กลับเอาเงินไปซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมาย ทั้งนี้ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ขัดข้องกับการซื้อยุทโธปกรณ์แต่ควรเป็นไปอย่างพอดีไม่เว่อร์จนเกินไป อย่างเรือดำน้ำซึ่งตนไม่เห็นด้าย เพราะเราเพียงแต่ป้องกัน ไม่ได้ไปสู้รบกับผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม ผู้นำฝ่ายค้าน บอกว่า ขณะนี้ฝ่ายค้านได้เตรียม ส.ส.สำหรับอภิปรายแล้ว โดยจะแบ่งออกเป็นด้าน เช่น ด้านสังคม เกษตร การเมือง ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าการพิจารณาเพียงแค่ 2 วันอาจไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องขยายออกไปเป็นวันที่ 3 เพราะปัจจุบันรายละเอียดของงบประมาณ และความสับสนมีมากกว่าในอดีต จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบถามมากขึ้น