"อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ" ตอบชัด แก้ พ.ร.ฎ. เงินประจำตำแหน่ง ส.ส.- ส.ว. ไม่ใช่เพิ่มเงินเดือน

8 ต.ค. 2019 เวลา 10:52 น.

อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แจง พ.ร.ฎ. เงินประจำตำแหน่ง ส.ส.- ส.ว. ไม่ใช่เพิ่มเงินเดือน แค่เป็นการแก้ไขถ้อยคำวันเริ่มต้นสมาชิกภาพให้ครอบคลุมเวลาปัจจุบันเท่านั้น

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และกรรมาธิการ พ.ศ.2555

หลังจากที่ ค.ร.ม. มีมติ เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า ไม่ใช่การไปเพิ่มเงินเดือน ส.ส. หรือ ส.ว. แต่อย่างใด แต่เป็นการแก้ไขถ้อยคำในพระราชกฤษฎีกาเดิม เพื่อให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน คือเปลี่ยนจากถ้อยคำว่า “วันที่เข้ารับหน้าที่” เป็น “วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง”

โดยให้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งทั่วไป อันเป็นวันเริ่มต้นของสมาชิกภาพ และในกรณีเลือกตั้งซ่อม หรือการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ จะให้ใช้เป็นวันเลือกตั้งซ่อม หรือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วแต่กรณี

“การที่กำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับย้อนหลัง ก็เพื่อให้ครอบคลุมกับระยะเวลาของส.ส.และส.ว.สมัยปัจจุบัน โดยไม่มีการขึ้นเงินเดือนส.ส. หรือส.ว. ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด”นายอิสระกล่าว