การเมือง

“กัลยา” ตั้ง “เศรษฐพงค์” นั่งปธ.อนุกมธ. ลุยงานโทรคมนาคม-ปลอดภัยไซเบอร์ ก้าวสู่ยุค 5G

“กัลยา” ตั้ง “เศรษฐพงค์” นั่งเป็นประธานอนุ กมธ. ลุยงานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เตรียมพร้อมสู่ยุค 5G ลั่นตามโครงการ “เน็ตชายขอบ” ใกล้ชิด เพื่อประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเร็ว-ทั่วถึง

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กมธ.ดีอี เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เป็นประธานกรรมาธิการฯ ได้มีคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โดยมี พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และรองประธาน กมธ.ดีอี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าว ซึ่งการตั้งอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน มีความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมที่จะมีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในอนาคตอันใกล้

โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า การตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ สืบเนื่องมาจากการได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามโครงการ Smart city ซึ่ง น.ส.กัลยา ได้เห็นภาพชัดเจนของความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคมและความปลอดภัย จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการนี้ขึ้น เพื่อติดตามตรวจสอบงานดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งอนุกรรมาธิการชุดนี้จะมีประมาณ 10-15 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การโทรคมนาคม การออกใบอนุญาต การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่คณะอนุ กมธ.ต้องดำเนินการ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นชายขอบที่ กสทช.ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาจ้าง บมจ.ทีโอที ในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการ “เน็ตชายขอบ”

ซึ่งเรื่องนี้ทางอนุกรรมาธิการฯ จะได้ติดตามและตรวจสอบการประมูลที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่างใกล้ชิด ให้เกิดความถูกต้องยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเร็วและทั่วถึงอย่างเท่าเทียม รวมถึงเรื่องที่สำคัญอีกอย่างก็คืออนุ กมธ.จะได้ติดตามตรวจสอบการรักษาวงโคจรดาวเทียมของไทยเพื่อให้สามารถทำงานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของ กมธ.ดีอี ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับโครงการสมาร์ท ซิตี้ ซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกของ กมธ.ดีอี โดยสรุปการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการ สมาร์ท ซิตี้ มีการพัฒนาคืบหน้าเป็นอย่างดี แม้ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ รับหน้าที่จะช่วยประสานงานนำปัญหาอุปสรรคไปสู่ฝ่ายนโยบายเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งการตั้งคณะอนุกรรมาธิการที่มีตนเป็นประธาน ส่วนหนึ่งก็คือการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการ Smart city และ Smart safety อย่างจริงจัง ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการกับจังหวัดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ