การเมือง

“บิ๊กป้อม”มั่นใจ รับมือประชุมสุดยอดอาเซียนได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคง มั่นใจรับมือการประชุมสุดยอดอาเซียนได้ พร้อมกำชับหน่วยงานการข่าว เกาะติดทุกเป้าหมายที่อาจเป็นปัญหา เน้นทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวัง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เรียกประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อรับทราบการเตรียมการและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียน ระหว่าง 4 – 5 พ.ย. 62 หลังการประชุม พล.อ.ประวิตร กล่าวแสดงความมั่นใจ โดยด้านการข่าวและการจับตากลุ่มเคลื่อนไหว ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และทุกหน่วยงานความมั่นคงมีความพร้อม รองรับการประชุมที่จะมีขึ้น

มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ได้กำชับในที่ประชุมให้หน่วยงานด้านการข่าว เกาะติดทุกเป้าหมายที่อาจเป็นปัญหา และให้พิสูจน์ทราบด้วยความรอบคอบรัดกุม ไม่ประมาท เน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้นำทุกประเทศ พร้อมทั้งย้ำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก วางแผนจัดการดูแลรักษาความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหา

 โดยให้สำรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องมือทุกชนิด และให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติและพร้อมเผชิญเหตุในทุกสถานการณ์ โดยให้พัฒนาแผนอย่างต่อเนื่องให้มีความสมบูรณ์ เน้นประสิทธิภาพและความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักสากล เพื่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและการยอมรับร่วมกันสำหรับการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกการจราจร ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ ความสำคัญกับการวางแผนการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและการดูแลทางการแพทย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้อำนวยความสะดวกการสัญจรให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดี แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม