“สิระ” หนีไม่รับหนังสือร้องนายทุนยึดคลองบางรักถนนสาธารณะกะตะกะรนภูเก็ต

15 พ.ย. 2562 เวลา 3:41 น.

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการก่อสร้างคอนโดมีเนียม โครงการเดอะพีค เรสซิเด้นซ์ ของ บริษัท กะตะบีช จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หาดกะตะน้อย ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ว่าเป็นการอนุญาตดำเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไร และทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนดังกล่าว

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

โดยนายสุพจน์ กล่าวในที่ประชุม ว่า คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จการก่อสร้างโครงการ เดอะ พีค เรสซิเด้นซ์ ใน 3 ประเด็นหลัก ตามข้อร้องเรียน คือ

ประเด็นที่ 1 การออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก ที่ดินแปลงที่ตั้งของโครงการฯ ซึ่งศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งเพิกถอน และกรมที่ดินได้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ประเด็นที่ 2 การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น ทางโครงการฯ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารชุดที่พักอาศัยและเพื่อการพาณิชย์ (คอนโดมิเนียม) โดยใช้ นส.3 ก ร่วมกับเอกสารหลักฐานในการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ โดยมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่ผ่าน ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมให้แก้ไขเพิ่มเติม เช่น เพิ่มบ่อน้ำจาก 2 บ่อเป็น 4 บ่อ เพิ่มกำแพงกั้นดิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ด้านล่างโครงการฯ เป็นต้น

ประเด็นที่ 3 การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างกับเทศบาลตำบลกะรน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี 2522 ที่สามารถใช้เอกสารสิทธิที่ดินที่เป็น ส.ค.1, นส.3 , นส.3 ก. หรือโฉนดได้ เมื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบ จึงมีการยื่นขอในอนุญาตก่อสร้างกับเทศบาลตำบลกะรน ซึ่งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นขอเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างให้กับโครงการเดอะพีคฯ ส่วนการจะขออนุญาตเป็นอาคารชุดนั้นจะต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และต้องจดทะเบียนกับทางกรมที่ดินเท่านั้น

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

หลังฟังคำชี้แจง นายสิระ กล่าวว่า ในส่วนของผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นอย่างไร ตนไม่มีข้อซักถามและข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตจัดทำผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาให้ตนเท่านั้น และในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอจะลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง หลังจากที่ตนได้ไปยื่นเรื่องเพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษ

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการประชุมกันอยู่นั้น ได้มีชาวบ้านตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต ส่วนหนึ่งได้นำแผ่นป้ายข้อความว่า คลองบางรัก ถนนสาธารณะที่หาดกะตะน้อย หายไปไหน? อยู่กับใคร? ใครช่วยได้บ้าง? ชาวบ้านกะรนต้องการที่สาธารณะคืน, ทวงคืนคลองบางรัก ทวงคืนที่สาธารณะให้แก่คนกะรนและประเทศไทย ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ บอกว่าต้องการมายื่นเรื่องกับนายสิระฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

แต่ภายหลังออกจากห้องประชุม นายสิระ  ปฏิเสธที่จะรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว และขึ้นรถยนต์ที่จอดรออยู่ด้านหน้าอาคารศาลากลางทันที ขณะที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรน และชาวบ้านได้ล้อมรถไว้ พร้อมตะโกนเรียกร้องให้นายสิระ ลงมารับหนังสือร้องเรียน แต่รถของนายสิระได้ออกจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ฝ่าวงล้อมของชาวบ้านออกไป ทำให้ชาวบ้านผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

ด้านนายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน เปิดเผยว่า การมายื่นหนังสือของชาวบ้านหาดกะตะกะรนนั้น เพื่อต้องการให้นายสิระ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของคลองบางรัก ซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่ตั้งอยู่บนหาดกะตะน้อย แต่ปัจจุบันคลองดังกล่าวได้หายไป รวมถึงถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ปัจจุบันกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากถูกนายทุนเจ้าของโรงแรมยึดไปครอบครอง

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

“เหตุที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏว่า เพราะชาวบ้านไม่สามารถลงไปทำมาหากินบริเวณชายหาดได้ เนื่องจากจะถูกจับกุมดำเนินคดี ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว ในขณะที่นายทุนยึดทั้งคลองและถนนสาธารณะกลับไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองใหญ่มาคุ้มครองอีก จึงอยากจะฝากไปยังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและประธานสภาฯ ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายสิระฯ ด้วยว่า ได้ทำหน้าที่ ส.ส.สมบูรณ์แบบหรือไม่ และการลงมาตรวจสอบที่ภูเก็ตนั้น มีนัยยะอะไรหรือไม่ ทำไมไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่กลับรับหนังสือร้องเรียนของนายทุน หลังจากนี้ตนคงจะไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนกับนายสิระฯ อีก แต่จะไปร้องเรียนกับทางกรรมาธิการ ส.ส. แทน เพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายสิระฯ” นายอิทธิพร กล่าว

“สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กาม.พรรคพลังประชารัฐ หนีชาวบ้านกะตะกะรนภูเก็ต ไม่ยอมรับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนยึดคลองบางรักและถนนสาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด