กมธ.งบประมาณฯปี 63 ประชุมนัดพิเศษ พิจารณางบมหาดไทย รายจังหวัด

30 พ.ย. 2562 เวลา 4:44 น.

กมธ.งบประมาณฯ 63 ประชุมนัดพิเศษ พิจารณางบประมาณกระทรวงมหาดไทยรายจังหวัด ขณะตั้งข้อสังเกตงบกลาโหมเกี่ยวกับความจำเป็นจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันนี้ (30 พ.ย.) มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่การประชุม โดยมีวาระพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย

กมธ.งบประมาณฯ 63 ประชุมนัดพิเศษ พิจารณางบประมาณกระทรวงมหาดไทยรายจังหวัด ขณะตั้งข้อสังเกตงบกลาโหมเกี่ยวกับความจำเป็นจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ยืนยัน กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายใช้งบประมาณเพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 ภาค

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมาธิการฯวันนี้ เป็นการประชุมนัดพิเศษในวันหยุด เนื่องจากผู้ที่จะมาชี้แจงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมาธิการฯจึงต้องการหลีกเลี่ยงผู้ชี้แจงที่จะเดินทางมาในวันราชการ จึงได้นัดประชุมในวันหยุด ซึ่งกรอบการประชุมวันนี้ มีกำหนดเวลาการประชุมไปจนถึง 23.30 น.

กมธ.งบประมาณฯ 63 ประชุมนัดพิเศษ พิจารณางบประมาณกระทรวงมหาดไทยรายจังหวัด ขณะตั้งข้อสังเกตงบกลาโหมเกี่ยวกับความจำเป็นจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

สำหรับงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้ (29 พ.ย.) ทางคณะกรรมาธิการฯตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางทีวีและวิทยุในส่วนของกองทัพ ความจำเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 ของกองทัพเรือนั้น จะไปลงรายละเอียดในคณะอนุกรรมาธิการฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด