สภาป่วนหนัก "เพนกวิน" ส่งพจนานุกรมให้ "ชวน" อ่านศึกษาคำ "นับคะแนนใหม่–ออกเสียงใหม่"

04 ธ.ค. 2562 เวลา 7:28 น.

“เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน กลุ่มนักศึกษาติดตามสถานการณ์บ้านเมือง เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

นายพริษฐ์ กล่าวว่า ขอให้ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯ ลงมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 แต่ฝ่ายรัฐบาลกลับขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ซึ่งประธานสภาฯ วินิจฉัยให้มีการลงคะแนนใหม่

“เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง “เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง

อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า การดำเนินการของประธานสภาฯ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพราะสมาชิกขอให้นับคะแนนใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การออกเสียงใหม่ วันนี้จึงขอมอบพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้แก่ประธานสภาฯ เพื่อศึกษาคำว่าการนับคะแนนใหม่ กับการออกเสียงใหม่ว่าแตกต่างกันอย่างไร

ด้านนายสมบูรณ์ ยืนยันว่าประธานสภาฯ ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาฯ ถูกต้องแล้ว ตนแปลกใจว่าส.ส.หลายคนกลับตีความข้อบังคับการประชุมไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ใช้ความรู้สึกและความไม่รู้ ไม่ศึกษา แล้วก็มาร้องเรียนว่าประธานสภาฯ ทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง

“เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง “เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง “เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง “เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง “เพนกวิน” บุกสภา มอบพจนานุกรม “ชวน” ศึกษาความแตกต่างคำว่า “นับคะแนนใหม่ – ออกเสียงใหม่” ขณะที่ตัวแทนชวน แจงประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลาง