"บิ๊กตู่" นำทัพ ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสาวันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน

05 ธ.ค. 2562 เวลา 5:59 น.

นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี คู่สมรส คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทหัวหน้าส่วนราชการผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก ของกรมพัฒนาที่ดินกระบวนการแปรรูปผักตบชวา พร้อมร่วมทำดินปุ๋ยหมักผักตบชวาร่วมกับคณะรัฐมนตรี และแจกจ่ายดินปุ๋ยให้แต่ละหน่วยงานนำไปบำรุงต้นไม้และนำดินปุ๋ยไปบำรุงต้นมะขามรอบบริเวณท้องสนามหลวง โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ให้ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน

ต่อจากนั้นชมนิทรรศการอนุรักษ์ดินกระบวนการทำดินปุ๋ยจากการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาอาชีวะว่า เป็นกำลังสำคัญของชาติขอให้รักและสามัคคีขอให้นำความรู้ช่วยเหลือสังคมและเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริการประชาชนบริเวณ“ชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิถีไทยในแบบพ่อ” จากจังหวัดปัตตานีนครศรีธรรมราชสงขลา ภูเก็ต เสร็จกิจกรรมนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ

นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน นายกฯ พร้อม ครม.-คู่สมรส ทำกิจกรรมอาสา วันพ่อแห่งชาติ ขอคนไทยสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน