"บิ๊กแดง" ปลุก รด.ฮึกเหิม จบแล้วต้องพร้อมกลับมารับใช้ชาติ ตอบแทนแผ่นดิน

06 ธ.ค. 2562 เวลา 10:32 น.

"บิ๊กแดง" ปลุก รด. พร้อมกลับมารับใช้ชาติ แม้ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน-บูรพกษัตริย์ไทย ในวันกระทำสัตย์ปฏิญาณตน-สวนสนาม “นักศึกษาวิชาทหาร”

ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางทั้งชายและหญิง จำนวน 1,134 คน เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนว่า

จะยึดอุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังพลสำรองของชาติ โดยมีพล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชารักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ เป็นประธานตรวจพลสวนสนามโดยรถยนต์ จากนั้นรับการเคารพที่แท่นพิธีก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง จำนวน 1,134 คน โดยจัดเป็น 4 กรม 8 กองพัน ประกอบด้วย กองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า นักศึกษาวิชาทหารเป็นส่วนหนึ่ง ในระบบการเตรียมกำลังและเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการเมื่อสถานการณ์จำเป็นต่อการป้องกันประเทศ จึงถือเป็นกำลังสำคัญ ที่จะเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับกองทัพให้มีศักยภาพและเป็นหลักประกันของชาติ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาวิชาทหารที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ แต่ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรอง เพื่อให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง ตลอดจนการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ

นักศึกษาวิชาทหารต้องตระหนัก เพราะทุกคนต้องเจริญเติบโตต่อไป เพื่อประกอบอาชีพสุจริตและต้องระลึกเสมอว่าทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติบุญคุณแผ่นดินเกิด ที่บูรพกษัตริย์ไทยในอดีตกาล ได้ปกป้องสร้างชาติไทยร่วมกับบรรพบุรุษของพวกเราจนมาเป็นไทยทุกวันนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด