"บิ๊กโจ๊ก" รับมอบเกียรติบัตร หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

22 ธ.ค. 2562 เวลา 6:33 น.

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. รับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องศมนตรี รักษาการประธานองศมนตรี ผู้แทนพระองค์

กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่ง สำหรับ ”บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. หลังมีคำสั่งย้ายด่วนไปเป็นข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้ถูกโยกไปเป็นข้าราชการพลเรือน ก็แทบจะไม่เห็นเจ้าตัวปรากฎสู่หน้าสื่อเฉกเช่นก่อนหน้านี้ แม้จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน ด้านศูนย์ร้องเรียน แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ซึ่งเป็นหน้างานเดิมที่ถนัด

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. รับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องศมนตรี รักษาการประธานองศมนตรี ผู้แทนพระองค์

ล่าสุด ปรากฎภาพ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล รับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องศมนตรี รักษาการประธานองศมนตรี ผู้แทนพระองค์ หลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเจ้าตัว นอกจากจะทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังใช้เวลาว่างจากภารกิจ เรียนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต่อยอดองศ์ความรู้พัฒนาศักยภาพตัวเองและองศ์กร

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม. รับมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องศมนตรี รักษาการประธานองศมนตรี ผู้แทนพระองค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด