กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ คนกรุงอยากฉลองปีใหม่กับ "บิ๊กตู่" มากที่สุด

27 ธ.ค. 2562 เวลา 7:14 น.

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” เผย นายกฯ เป็นนักการเมื่องที่คนกรุงอยากฉลองปีใหม่ด้วยมากที่สุด

กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,145 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 มีแผนจะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (28 ธ.ค. – 1 ม.ค.) โดยในจํานวนนี้ร้อยละ 49.4 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด , กลับบ้านเกิด เยี่ยมญาติ รองลงมาร้อยละ 41.0 จะไปเข้าวัดทําบุญ และร้อยละ 22.2 จะไปช้อปปิ้ง กินข้าวตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ขณะที่ร้อยละ 25.4 ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยู่บ้าน

สําหรับเรื่องที่กังวล หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.6 กังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัด เป็นอัมพาต , รองลงมาคือ เรื่องอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนนคิดเป็นร้อยละ 60.7 และความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 40.0

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” เผย นายกฯ เป็นนักการเมื่องที่คนกรุงอยากฉลองปีใหม่ด้วยมากที่สุด

ส่วนเรื่องที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยมากที่สุด คือ การเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขับ คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ การเข้มงวดผู้ขับขี่รถเร็วเกินมาตรฐานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 57.3 และเส้นทางถนนหนทางที่ดีทั้งทางหลัก และทางเลี่ยงเมือง คิดเป็นร้อยละ 42.5

เมื่อถามความเห็นต่อมาตรการทั้งชิมช้อปใช้ และ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย จะกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.7 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.3 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ด้านสถานที่ที่อยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 มากที่สุดคือ วัดที่จัดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธ คิดเป็นร้อยละ 31.0 , รองลงมาคือ ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 19.1 , เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. คิดเป็นร้อยละ 13.6 , พัทยา ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 11.7 และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 11.2 เมื่อถามถึงความตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ขณะที่ร้อยละ 36.9 ตั้งใจว่าจะไป

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” เผย นายกฯ เป็นนักการเมื่องที่คนกรุงอยากฉลองปีใหม่ด้วยมากที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามคําถามปลายเปิดว่าคนดัง นักการเมือง นักร้อง นักแสดงไทย ที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2020 พบว่า นักการเมืองที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดเป็นร้อยละ 15.1 , รองลงมาคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ ทักษิณ ชินวัตร คิดเป็นร้อยละ 1.8

ส่วนดารา นักร้อง นักแสดงไทยที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม ) คิดเป็นร้อยละ 8.2 , รองลงมาคือ พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม) คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) คิดเป็น ร้อยละ 6.8

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด