"ชวน" หนุน กมธ.แก้ รธน.แบบสมานฉันท์ ไม่เอาทหารนั่ง ส.ว. โดยตำแหน่ง

31 ธ.ค. 2562 เวลา 8:34 น.

"ชวน" ประธานสภาฯ แนะ กมธ.แก้ รธน. ยึดผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่จ้องล้มล้าง รธน. เชื่อหาก กมธ.ฯ คุยกันจะหาทางออกได้ ชี้ ส.ว.มีประโยชน์ ในการตรวจสอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ที่ทำได้ดีกว่า ส.ส. หนุนโละตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง

วันนี้ (31 ธ.ค.62) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ว่า ในการพิจารณาหาแนวทางไม่ควรคิดว่าคือการหาแนวทางล้มรัฐธรรมนูญ ส่วนกมธ.ฯ จะหาแนวทางที่นำไปสู่การแก้ไขเป็นรายมาตราหรือเฉพาะส่วนนั้น เป็นประเด็นที่กมธ.ต้องพิจารณา โดยยึดถือความร่วมมือ เพื่อปรับปรุงให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพ มีประชาธิปไตยมากขึ้น

การแก้ไขนั้นแล้วแต่ กมธ.ฯ แต่ตอนนี้ไม่ยึดหลักการแค่ว่าจะใช้วิธีล้มอย่างเดียว ควรพิจารณาแนวทางที่ควรจะเป็น เชื่อว่ากมธ.ฯ ที่มาจากหลายฝ่ายจะคุยกันได้ เพราะมีปัญหาที่กระทบกับหลายกลุ่ม หากคุยกัน ทำความเข้าใจกันได้ ความขัดแย้งจะเบาลง ส่วนความเห็นหากจะให้เห็นเหมือนกันหมดคงไม่ได้ แต่แนวทางที่สำคัญคือการยึดประโยชน์ของส่วนรวม เพราะหากไม่คิดจะปรับหรือแก้ไข จะทำอะไรไม่ได้ โดยในเวลาที่กมธ.ฯ ศึกษา ตามกรอบ 120 วัน ขณะที่ระยะเวลาการแก้ไขนั้นกำหนดไม่ได้ ทั้งนี้อยู่ที่กมธ. ว่าจะพิจารณาอย่างไร ซึ่งผมสนับสนุนที่เชิญทุกฝ่ายหารือร่วมกัน

นายชวน ยังกล่าวต่อประเด็นการเชิญ ส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมกับ กมธ.ฯ ว่า ตนเคยให้ความเห็นว่าควรฟังทุกฝ่าย รวมถึง ส.ว. เพื่อคุยในหลักการและเป้าหมายการพัฒนา บทบาทการพัฒนาประเทศ เพราะต้องยอมรับว่า ส.ว.มีประโยชน์ เช่น การตรวจสอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ทำได้ดีกว่า ส.ส.

ดังนั้นต้องพิจารณาร่วมกัน ส่วนที่ต้องปรับนั้นตนเห็นว่า เช่น ผู้นำเหล่าทัพที่ได้เข้ามาเป็น ส.ว. ไม่ควรระบุตำแหน่งไว้ หากจะเลือกต้องเป็นระบบเดิม ไม่ใช่ยึดโดยตำแหน่งตามหลักประชาธิปไตย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด