“อุตตม” แจงหั่นงบฯ63 ชัดเจน เหมาะสม รับยุทธศาสตร์ชาติ

08 ม.ค. 2563 เวลา 8:51 น.

รองโฆษก พปชร.ชี้ “อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ” แจงหั่นงบฯ63 ชัดเจน เหมาะสม รับยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 8 ม.ค. 2563 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. เขตจอมทอง – ธนบุรี กล่าวถึงการชี้แจงรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2ล้านล้านบาท ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวาระสองว่า

รองโฆษก พปชร.ชี้  “อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ” แจงหั่นงบฯ63 ชัดเจน เหมาะสม รับยุทธศาสตร์ชาติ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของการพิจารณาปรับลดงบประมาณลง จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาทได้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

รองโฆษก พปชร.ชี้  “อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ” แจงหั่นงบฯ63 ชัดเจน เหมาะสม รับยุทธศาสตร์ชาติ

โดยงบประมาณที่ปรับลดดังกล่าว ได้เพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม, ศาลปกครอง, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานอัยการสูงสุด, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งจำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณ สามารถรองรับโครงการที่สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ

ขณะที่บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

รองโฆษก พปชร.ชี้  “อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ” แจงหั่นงบฯ63 ชัดเจน เหมาะสม รับยุทธศาสตร์ชาติ