"มาดามเดียร์" มั่นใจรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำแล้งตรงจุด

14 ม.ค. 2563 เวลา 4:51 น.

"มาดามเดียร์" มั่นใจรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำแล้ง ตรงจุด เน้นการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ฝากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เชื่อมโยงปัญหาประชาชนสะท้อนกลับมายังรัฐบาลผ่านเวทีสภา ย้ำเรื่องน้ำเป็นปัญหาทั่วโลก

ภัยแล้ง วันที่ 14 ม.ค. 2563 น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ถึงประเด็นความร่วมมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง

สถานการณ์ปัญหาน้ำแล้ง จากการติดตามข่าวจากกรมชลประทานพบว่า น้ำในเขื่อนหลักอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยกว่าปกติ ซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อจะบูรณาการและติดตามสถานการณ์รวมถึงเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง

ตนเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและลงพื้นที่รับฟังปัญหา รวมถึงสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมการรับมือ โดยล่าสุด รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งใน 18 จังหวัด เบื้องต้นในแต่ละภูมิภาคและมีแนวโน้มที่จะประกาศเพิ่มอีก 2 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสกลนคร รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังใน 46 จังหวัด

น.ส.วทันยา กล่าวเพิ่มเติมถึงการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้น ได้แบ่งแนวทางโดยในระยะเร่งด่วน จะมีการเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการในพื้นที่ๆยังไม่วิกฤตและในพื้นที่ๆมีภาวะวิกฤต โดยต้องรายงานตรงไปยังนายกรัฐมนตรี รวมทั้งวางแผนควบคุมการใช้ปริมาณน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดำเนินการไปแล้วเบื้องต้น

ส่วนแผนระยะยาวนั้น รัฐบาลเองได้กำหนดแผนแม่บทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่วนตัวมองว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) ที่จะเป็นการรวบรวมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการและขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ในการดูแลการแก้ปัญหาในภาพรวม

น.ส.วทันยา ระบุว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาเรื่องน้ำว่า เป็นปัญหาหลักของประชาชนในพื้นที่ พรรคพลังประชารัฐเองได้มีการเน้นย้ำ ส.ส. ในพื้นที่เชื่อมโยงปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เพื่อประสานไปยังรัฐบาลและนำข้อมูลจากรัฐบาลส่งไปยังประชาชน เพื่อให้นโยบายต่างๆมีการขับเคลื่อน สิ่งสำคัญคือการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหาและเป็นเอกภาพ ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ขณะที่การทำงานร่วมกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตนมองว่า ปัญหาอะไรที่กระทบต่อประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็จะต้องร่วมกันในการแก้ไขความเดือนร้อนให้กับประชาชน

"วันนี้หน้าที่ของ ส.ส.ทุกคนต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่งต่อไปยังรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการของรัฐสภา ทั้งการตั้งกระทู้ถามหรือการปรึกษาหารือในประเด็นความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาประชาชน วันนี้เรื่องน้ำไม่ได้เป็นปัญหาแค่ประเทศไทยแต่เป็นปัญหาทั่วโลก" น.ส.วทันยากล่าวทิ้งท้าย