การเมือง

เปิดใจ ดร.ภาคภูมิ ผุดวิชารักชาติยิ่งชีพ ขอโทษ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดแนวคิด ดร.ภาคภูมิ เจ้าของร่างหลักสูตร “รักชาติยิ่งชีพ” เผยตั้งชื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ พร้อมขอโทษผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกระบุชื่อมาสอนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ย้ำอยากให้นิสิตเข้าใจชีวิต สังคม วิเคราะห์ปัญหาด้านการเมือง

จากกรณีเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 โลกออนไลน์แชร์ภาพเอกสาร รายวิชาศึกษาทั่วไป ในชื่อหลักสูตร “รักชาติยิ่งชีพ” My Beloved Country  ของ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร  ซึ่งเตรียมเสนอขอสภามหาวิทยาลัยเปิดสอน

โดยระบุว่าจะมีการเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เช่น พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพุทธะอิสระ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน นางหฤทัย ม่วงบุญศรี นางวาสนา นาน่วม นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นต้น เข้าร่วมสอนและบรรยาย

ล่าสุด วันนี้ (14 ม.ค. 2563 ) ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร เปิดเผยว่า ยังไม่ได้เปิดสอน วิชา “รักชาติยิ่งชีพ” ( My BeLoved Country ) เป็นเพียงแค่ร่างหลักสูตรเท่านั้น เพียงแค่เตรียมเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้

โดยวางแผน “ร่างหลักสูตร”  เป็นวิชาทางเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต แต่ไม่มีการสอบหรือตัดเกรด ฉะนั้น การเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ามาร่วมสอนและบรรยาย ก็ยังไม่เกิดขึ้น รายชื่อดังกล่าวเป็นเพียงมีผู้เสนอมาเท่านั้น ทุกอย่างยังไม่มีการคุยหรือเชิญ เพราะต้องเสนอร่างวิชาทั่วไปนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอโทษผู้ที่ถูกระบุเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนมาสอนจริงๆแล้ว ยังไม่เกิดขึ้น เพราะเป็นแค่  “ร่างวิชา”  ที่ผ่านมาก็มีคนเสนอว่า ควรเสนอชื่อ “หมอวรงค์”  ร่วมสอนอีกด้วย เพราะเป็นคนพิษณุโลก

สำหรับการตั้งชื่อวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” นั้น ก็เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ หากตั้งชื่อว่า “ศึกษาการเมืองสมัยใหม่ ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับอำนาจนิยม” ถามว่า จะมีใครสนใจไหม ชื่อยาวมาก บังเอิญว่า การตั้งชื่อว่า รักชาติยิ่งชีพ คำนี้ ถือว่า เป็นประเด็นร้อน ทำให้เรียกความสนใจไม่น้อย ข่าวแพร่สะพัด หลังจากที่ตนโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2563 มีคนสนใจทั้งแง่ลบและแง่บวกจำนวนมาก

“วางไว้วิชานี้ เป็นหมวดวิชาทั่วไป เป็นวิชาเลือก ไม่ได้ขึ้นตรงต่อวิชาชีพ เพื่อประกอบวิชาชีพ แต่เปิดวิชานี้ เป็นความรู้รอบตัว เพื่อเข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม เสมือนว่า วิชารักชาติยิ่งชีพ เป็น การทดลองยังสถานที่ปลอดภัย คือ มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่เรียนรู้ จึงถือว่า เป็นการทดลอง ถามว่า ถ้าเปิดเวทีหรือวิชา ลักษณะนี้ ต่อบุคคลภายนอก ถามว่า จะมีความปลอดภัยไหม เมื่อถกเถียงทางการเมืองขึ้น เรื่องใหญ่แน่ๆ ฉะนั้นผมจึงของเลือก เปิดวิชารักษ์ชาติยิ่งชีพในมหาวิทยาลัย ถือว่า ปลอดภัยที่สุด” ดร.ภาคภูมิ กล่าว

“ที่ผ่านมา ผมเคยเปิดวิชาครีเอเทฟติ้งกิ้ง เมื่อ 2 ปีก่อนมา แล้ว มีคนลงทะเบียนล้น จนต้องคัดเหลือห้องละ 30-40 คน นี่ก็ลักษณะคล้ายๆวิชารักษ์ชาติยิ่งชีพ คือ เปิดวิชาสอนไม่เอาเกรด แต่จะถาม วิธีคิดและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น โจทย์ถามว่า ทำไม!! ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยดับหลายแห่ง ผมจึงถาม นิสิตว่า จะทำอย่างไร แจ้งซ่อม แล้ว ทำไม ช้า ถามว่า ติดขั้นตอนไหน ให้ไปวิเคราะห์ ไปดูกระบวนการและแก้ปัญหา แต่ถ้าบอกว่า ไม่ใช่หน้าที่ ก็จบกัน ไม่ต้องเรียนรู้ ปล่อยไป ถามว่า จะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ”ดร.ภาคภูมิ กล่าว

ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า ตนเรียนมาแนวทางวิทยาศาสตร์มาทั้งชีวิต จึงเอาแนวความคิดทางการเมืองทางสังคมมาสังเคราะห์ ไม่ใช่ว่า เอาคำ โวยวายของนักการเมืองหาเสียง มาเป็นเรื่องหลัก ที่ผ่านมา ตนก็ชอบฟังนักการเมืองหาเสียงหลายคน แต่สุดท้ายแล้ว ถามว่า ฟังนักการเมืองพูดแล้วมีอะไร ลองนั่งทบทวนดู พูดเป็นชั่วโมง มีแต่น้ำ หาแก่นสารไม่ได้เลย

ฉะนั้น การเรียน รักชาติยิ่งชีพ ก็คือ วิเคราะห์กรองเนื้อหาหลักๆของนักการเมืองที่พูดมา ให้นิสิตวิเคราะห์ดู หาเหตุผลเป็นข้อๆว่ามีอะไร นักการเมืองพูดจริง

ทั้งนี้ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อายุ 36 ปี เป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิด ผ่านมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ไปเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทร์เดชา กทม.

ต่อมา สอบเป็นนักเรียนทุนชีวะโอลิมปิกด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อปี 2546 สามารถเดินทางไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยคาลเท็คซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นเรียนต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐ แล้วจึงกลับมาใช้ทุน

กระทั่งริเริ่ม เตรียมเปิดรายวิชา ”รักชาติยิ่งชีพ” กำลังเป็นประเด็นร้อนทางโซเซียล เนื่องจากวางแผนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆร่วมสอน แม้ยังไม่ถึงเวลาเปิดสอน แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเตรียมเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาการวันที่ 20 ม.ค.2563 นี้