ภูมิธรรม เย้ยรัฐบาลไม่มีน้ำยา ท้าอย่าหวั่นเลี่ยงการถูกอภิปรายสมัย คสช.

03 ก.พ. 2563 เวลา 6:47 น.

ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเหตุผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ย้ำเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาล คสช. เหตุเพราะเป็นรัฐบาลต่อท่อมาจากอำนาจ ชี้ยังเป็นรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ “ไม่มีน้ำยา” ในการบริหาร

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai โดยระบุเหตุผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ที่ต้องอภิปรายช่วงที่เป็นรัฐบาล คสช. ว่า

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เกิดขบวนการเพื่อล้มการเลือกตั้ง 2กุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้วาทกรรม “ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง” เพื่อเปิดประตูให้มีการรัฐประหารรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รัฐบาลภายใต้การนำของคณะ คสช. ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้คนบางกลุ่มในสังคมไทยปล่อยให้ประเทศเดินถอยหลัง ยอมสูญเสีย หลักการสำคัญหลายอย่าง เพียงเพื่อหวัง ที่จะฝ่าวงล้อมของวิกฤติการณ์ความขัดแย้งของคนในประเทศ โดยฝากความหวังว่า คสช.จะก่อเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

แต่นับจากปี 2557 จนมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562 ตลอด 6 ปีเรามีรัฐบาลที่ต่อท่ออำนาจมาจาก คสช. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจตัวจริงมาโดยตลอด มีการใช้อำนาจพิเศษที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ต่อเนื่องมาจนกระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบัน และยังได้กำหนดทิศทางของประเทศ โดยกำหนดตัวบุคคล กฎเกณฑ์ กติกา ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งหลายเรื่องไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยแบบสากล แต่เพื่อสร้างกลไกในการสืบทอดอำนาจของกลุ่มตนและเครือข่ายด้วยข้ออ้างว่า "จะปฏิรูปให้ดีขึ้น คืนความสุขสู่สังคมไทย" โดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายต่อบรรทัดฐานที่ถูกต้อง

ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเชื่อมโยงกับรัฐบาลชุดก่อน ทั้งนี้เพราะผลจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด การบริหารงานที่ผิดพลาด ล้วนเกิดขึ้นจาก นายกรัฐมนตรี รวมถึง รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันมาถึง 6 ปี โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ควบคุมดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

ความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ในการบริหารประเทศ มีรูปธรรมชัดเจนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่คนทั้งสังคมสัมผัสและรับรู้ ได้อย่างถ่องแท้ แม้รัฐบาลพยายามจะบอกว่าประสบความสำเร็จในการบริหารเศรษฐกิจ ตัวเลขจีดีพีเติบโต ทว่าในความเป็นจริงของชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับการค้าขายที่ฝืดเคือง เงินในกระเป๋าลดลงจนแทบไม่มีเหลือ ธุรกิจส่งออกประสบปัญหาจากค่าเงินบาท ฯลฯ

และความไม่มีประสิทธิภาพ “ไม่มีน้ำยา” ในการบริหาร ของรัฐบาลยิ่งปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อประเทศเกิดวิกฤติ ทั้งเรื่องฝุ่นละอองและการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ดังนั้นอย่ามัวหาเหตุข้อแก้ตัว ที่จะหลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายเลยครับ…ถ้ามั่นใจว่า ได้ทำคุณประโยชน์มากล้นให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยก็เข้ามาชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในวันที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด