มี.ค.ขีดเส้นตาย! ย้ายออกนายพล-พันเอกพิเศษเกษียณอยู่บ้านหลวงเกือบ100คน

19 ก.พ. 2563 เวลา 4:52 น.

รองผู้บัญชาการทหารบก เผยแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านพักหลวง ชี้นายพล-พันเอกพิเศษเกษียณอยู่บ้านหลวงเกือบ 100 คน ขีดเส้นย้ายออกมีนาคมนี้ 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านพักของกำลังพลชั้นผู้น้อยที่เกษียณไปแล้ว แต่ยังเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยว่า ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปโดยจัดลำดับความเดือดร้อนทั้งคนที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปพร้อมๆกันด้วย  ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักของกำลังพล มี 3 แนวทาง คือ

1. ต้องสร้างบ้านพักเพิ่ม ซึ่งทำอย่างไร ก็ไม่เพียงพอและยังสิ้นเปลืองงบประมาณ

2.การเช่าบ้านตามสิทธิ์ของแต่ละคน

3.โครงการบ้านสวัสดิการ

ซึ่งเดิมโครงการบ้านสวัสดิการ เป็นโครงการที่ดี สำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านหลวง เพราะเป็นการออมเงิน เพื่อไปซื้อบ้านเป็นของตนเองสามารถอยู่ยาวไปจนกระทั่งเขาเกษียณไปแล้ว  แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาขึ้น  ก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไร เป็นที่คน หรือ ระบบ ซึ่งหากสามารถแก้ได้ ก็ต้องเดินหน้าต่อ แต่ถ้ากองทัพบกมองแล้วว่า เป็นปัญหาก็ต้องยกเลิก แต่ความจริงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี จึงต้องขอทำความเข้าใจว่า บางครั้งเรื่องที่ดีอาจจะเดินไม่ได้ เพราะสังคมมองว่าเป็นเรื่องทุจริต โกง ผลประโยชน์ของนายทหารผู้ใหญ่ ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น หลายโครงการเป็นโครงการที่ดี ให้กำลังพลชั้นผู้น้อยมีบ้านเป็นของตัวเอง

เมื่อถามว่า มีทหารเกษียณอายุราชการที่อยู่บ้านหลวงจำนวนเท่าไหร่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กำลังให้หน่วยสรุปเข้ามาว่า มีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งขีดเส้นว่าเดือนมี.ค.นี้ ต้องเรียบร้อย  โดยเราแจ้งไปว่าขอให้ส่งคืนด้วย  แต่ขอให้เข้าใจว่าในสังคมไทยนั้นยืดหยุ่นได้ แต่ก็ต้องขีดเส้นเป็นระยะๆไป  ในบางกรณีที่ต้องผ่อนผันก็ต้องมีกรอบเวลา ซึ่งในอดีตยอมรับว่ามีการผ่อนผันหลายปี เช่น ทหารที่ทำงานตามชายแดน ที่เกษียณแล้วไม่มีบ้านพัก จึงต้องพิจารณาตามกรณี อย่างไรก็ตาม จำนวนบ้านพักทั้งหมดในส่วนกลางมีไม่เกิน 100 หลัง

สำหรับระดับชั้นนายพล  พันเอกพิเศษ ซึ่งระหว่างดำเนินการ ก็คาดว่าจะมีคนทยอยออกไปเพิ่มขึ้นด้วย  ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาคือทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ   ส่วนที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหา  เพราะเขามีบ้านอยู่แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของสว.ยังไม่เห็นรายชื่อว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่

ส่วนการตั้งคำถามของสังคม ว่า เหตุใดนายทหารระดับสูงซึ่งมีเงินเดือนสูง จึงไม่มีกำลังทรัพย์ซื้อบ้านของตนเอง แต่มาอยู่บ้านหลวง พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องไปถามแต่ละคน ซึ่งอาจมองได้ว่า ยังมีงานที่ต้องรับใช้ประเทศชาติอยู่ จึงอยากฝากสื่อมวลชนว่า ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะนายพลที่ยังอยู่บ้านหลวง ก็กระทบกับบ้านของชั้นนายพลด้วยกัน ไม่ใช่นายพลจะไปอยู่บ้านนายสิบ จนทำให้ทหารชั้นผู้น้อยไม่มีบ้านอยู่ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด