เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ศาลสั่งห้ามเล่นการเมือง 10 ปี

21 ก.พ. 2563 เวลา 9:20 น.

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งรวมถึง ห้ามกรรมการบริหารพรรค ณ วันที่มีการกู้เงิน เล่นการเมืองและไปตั้งพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมตั้งพรรคใหม่ 10 ปี

จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลฯ เห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการบริจาคทรัพย์สิน หรือประโยชน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรค จะต้องรู้ว่ามีความได้เปรียบทางการเมือง ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 จึงสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง

โดยกรรมการบริหารพรรคณ วันที่ มีการกู้เงิน มีทั้งหมด 11 คน คือ

1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และอีก 4คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส.

12.นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

13 ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

14.สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

15.รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค

16. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อย่างไรก็ตาม พรรคอนาคตใหม่ ที่ก่อนหน้านี้ มี ส.ส. ทั้งหมด 76 คน ซึ่งหลังจากถูกตัดสิทธิ์ เหลือ 65 คน โดย ส.ส.อีก 65 คนที่ จะต้องย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นภายใน 60 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด