เพื่อไทย เสียใจกับคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมส่งใจให้เดินหน้ารักษาปชต.

21 ก.พ. 2563 เวลา 10:33 น.

พรรคเพื่อไทย ส่งหนังสือแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมส่งกำลังใจ ไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ ทำหน้ารักษาประชาธิปไตยต่อไป

พรรคเพื่อไทย ออกหนังสือแถลงการณ์พรรค เรื่อง ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า จากเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ทางพรรคเพื่อไทยรู้สึกเสียใจกับคำตัดสินดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ และประชาชนผู้สนับสนุนอีกกว่า 6 ล้านคน

ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ “ต่อต้านการสืบทอดอำนาจ คสช.” ระหว่างทาง ทั้งสองพรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์ ดังกล่าว แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างมากก็ตาม

ทั้งระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอำนาจรัฐ ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาโดยตลอด

พรรคเพื่อไทยขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่าน และมั่นใจว่าสมาชิกผู้ร่วมเดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยทุกท่านจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และมีกำลังใจในการเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อรักษาประชาธิปไตยต่อไป

โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคง และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ที่จ้องทำลายระบอบประชาธิปไตยของเราต่อไป

พรรคเพื่อไทย

21 กุมภาพันธ์ 2563

พรรคเพื่อไทย ส่งหนังสือแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมส่งกำลังใจ ไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ ทำหน้ารักษาประชาธิปไตยต่อไป