มธ. ชี้ต้องแสดงจุดยืนชัดเจน กรณียุบพรรคอนาคตใหม่

24 ก.พ. 2563 เวลา 5:06 น.

จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม

จากกระแสการนำเสนอข่าวเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีทั้งข้อถกเถียงและต้องการค้นหาความจริงถึงกรณีนี้บนโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นนิสิตและนักศึกษาจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างล้นหลาม ว่าสิ่งที่ได้เรียนมาตลอดรั้งมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ตรงกับคำวินิจฉัยของศาลฯ ทำให้คณาจารย์จำนวน 36 คน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเนื้อหาที่โพสต์บนโซเชียลมีรายละเอียดดังนี้

"ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค

คณาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 36 คน เห็นพ้องร่วมกันว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบว่าอาจมีแนวทางในการใช้และการตีความอื่นที่เหมาะสมและเป็นธรรมกว่า นอกจากนี้ พวกเราเห็นว่าในช่วงเวลาที่สังคมเกิดความแตกแยกแบ่งฝักฝ่ายและตั้งคำถามถึงความชอบธรรมและความชอบด้วยกฎหมายของการวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ นักวิชาการทางนิติศาสตร์จำเป็นต้องแสดงจุดยืนและแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที่ถูกต้อง เป็นธรรม และตรงไปตรงมา เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยให้สังคมผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยความรู้และเหตุผล และเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อความศรัทธาที่สังคมและนักศึกษากฎหมายมีต่อสถาบันการศึกษากฎหมายและวิชาชีพกฎหมาย ด้วยเหตุนี้คณาจารย์นิติศาสตร์จึงได้ออกแถลงการณ์ฉบับนี้ขึ้น

คณาจารย์นิติศาสตร์ ขอยืนยันว่าแถลงการณ์ฉบับนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีศาลรัฐธรรมนูญหรือสนับสนุนกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้หลักนิติศาสตร์ การดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการในนามส่วนตัว ไม่ใช่ในนามคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่อย่างใด"

พร้อมทั้งยังแนบไฟลเอกสารแถลงการณ์นี้เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจตรงกัน ทั้งนี้แถลงการณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ มีเนื้อหาดังนี้

จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม จากกรณีศาลมีคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 คน มีความเห็นว่าควรมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยในบางประเด็น เพื่อชี้ให้สาธารณชนได้ทราบถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม

และยังยืนยันถึงจุดยืนของการกระทำนี้ ไม่ใช่ในนาม "คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย" แต่เป็นการดำเนินงานใน "นามส่วนบุคคล"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด