การเมือง

ทำเนียบผวา! ลุยพ่นฆ่าเชื้อ “โควิด-19” หลังตำรวจผู้ติดตาม รมว. คลัง ติดเชื้อ

ทำเนียบรัฐบาล ลุยพ่นฆ่าเชื้อ ดำเนินมาตรการเข้ม เพื่อป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 หลัง ตำรวจติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีผลตรวจปรากฏเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมกันผู้ไม่มีหน้าที่ออกไปจากจุดเสี่ยง

ทำเนียบรัฐบาลจัดมาตรการเร่งด่วน ควบคุมพื้นที่เสี่ยง โควิด-19 หลังตำรวจติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีผลตรวจปรากฏเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 และที่ผ่านมาตำรวจนายนี้ได้มีการมาปฏิบัติหน้าที่ติดตามรัฐมนตรีฯที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะตึกบัญชาการ และบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นว่าเชื้อโควิด 19 จะไม่แพร่กระจาย

ทั้งนี้ นายดิสทัตโหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ดังนี้

1.ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กองโรคระบาด กรมควบคุมโรค จะไปดำเนินการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้สัมผัส ผู้อยู่ใกล้ชิด และจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาล และจะรีบแจ้งผลมาให้ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทำเนียบรัฐบาล

2.เมื่อคืนที่ผ่านมา (18 มีนาคม 2563) ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งที่ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกบัญชาการทั้ง 5 ชั้น และดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมจัดระบบคัดกรองไข้ สนับสนุนการใส่หน้ากากทุกคน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกจุด

3.ในวันนี้ (19 มีนาคม 2563) ให้หัวหน้าส่วนงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ตึกบัญชาการในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งจากหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล และจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน จัดให้มีการรายงานตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเพื่อแยกกลุ่ม และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้หยุดงานไปเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้าน 14วัน

ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำให้ใช้วิธีself distance ใส่หน้ากาก และใช้เลยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ทั้งนี้บุคคลทั้งสองกลุ่มถ้ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งหัวหน้างานทันที รวมทั้ง หากมีบุคลากรอื่นๆที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดนายตำรวจดังกล่าว ให้มารายงานตัว และหยุดทำงานที่บ้าน เฝ้าระวังไข้ เป็นเวลา 14 วัน หากป่วยให้ส่งโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยและรักษาทันที

ทั้งนี้ ทำเนียบรัฐบาลจะดำเนินการตามมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 อย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการยกระดับการรักษาความปลอดภัย และห้ามมิให้ผู้ติดตามที่ไม่มีหน้าที่ในภารกิจขึ้นตึกบัญชาการ ตึกไทยคู่ฟ้า และสถานที่จัดประชุมในทำเนียบรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ