"ประวิตร" สั่งเดินหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ-อิสระ

19 มี.ค. 2563 เวลา 5:42 น.

"พล.อ.ประวิตร" เป็นประธานการประชุม คนช. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (19 มี.ค. 63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ครั้งที่ 1/2563

โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ประวิตร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ สถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภายใต้แผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 สำหรับเรื่องสำคัญที่ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ คือการให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 และการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประสาน

และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง