ส.ส.หญิงเพื่อไทย ลงพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แจกจ่ายประชาชน

20 มี.ค. 2020 เวลา 6:25 น.

ส.ส.หญิงเพื่อไทย ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แจกจ่ายประชาชนใช้ป้องกันโควิด-19

วันนี้ (20 มี.ค. 63) - ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 อาทิ ในพื้นที่ กทม. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1 โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกคน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี ร่วมกับชาวบ้านจิตอาสา อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากอนามัยจากผ้าขาวม้า สำหรับใช้ในบ้านเรือนและแจกจ่ายประชาชน รวมไปถึงถวายให้พระภิกษุ

นอกจากนี้ ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น , นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ , นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย , นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.อุดรธานี , นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ ส.ส.อุดรธานี , นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร , นางละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย , นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม , นางสิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน และ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ส.ส.ชัยภูมิ ยังได้ร่วมกับชาวบ้าน อาสาสมัครและกลุ่มแม่บ้านจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันด้วย

ติดตามข่าวสารพรรคเพื่อไทย https://ptp.or.th/news/1528

#พรรคเพื่อไทย #PheuThaiParty