การเมือง

WHO ชื่นชม กระทรวงสาธารณสุข รับมือโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม

นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ชื่นชมว่ากระทรวงสาธารณสุข รับมือกับโรคโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยมและยอมรับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทางองค์การอนามัยโลกมีความกังวลว่าจะไปแพร่เชื้อในชุมชน

วันที่ 20 มี.ค. 63 นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนเกิดความกังวล

นายแดเนียล ชื่นชมว่ากระทรวงสาธารณสุข รับมือกับโรคโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม และประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนและสามารถ แยกผู้ติดเชื้อออกจาก สังคมได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อออกไป

ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้ปิดประเทศใน นายแพทย์แดเนียล มองว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนตัวมองว่ามาตรการที่ไทยทำอยู่ขณะนี้เดินมาถูกทางแล้ว

ยอมรับว่าจากกรณีที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทาง องค์การอนามัยโลก มีความกังวลบ้างว่าจะไปแพร่เชื้อในชุมชนและแพร่กระจายออกไปการติดตามผู้สัมผัสจะยากมากขึ้นการใช้ social distancing จึงมีความจำเป็นมากเพื่อยับยั้งเชื้อและตามที่ครม.มีมาตรการให้ประชาชนใช้ social distancing มากขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าแต่ละคนจะต้องช่วยเหลือกัน ให้ความร่วมมือโดยใช้มาตรการหลัก 4 อย่าง คือ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ / อย่าสัมผัสหน้าตาเพราะว่าเชื้อจะอยู่ที่มือหากเรามาสัมผัสที่ตาและปากจะต้องติดเชื้อ / เมื่อไอหรือจาม ให้ใช้ข้อศอกด้านในปิดปากปิดจมูก และอยู่ห่างกัน 1 เมตร ยืนยันว่าองค์การอนามัยโลกจะร่วมมือกับไทยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค

ด้าน นายอนุทิน บอกว่า องค์การอนามัยโลก เป็นห่วงสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา หลังจำนวนผู้ป่วยติดเชิ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการพบผู้ป่วยมากขึ้น นั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ดี และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด มาเข้ารับการรักษาได้