การเมือง

ทำเนียบฯ ผวาโควิด 19 กำหนดจุดสัมภาษณ์ นายกฯ-ครม. “ห้าม” สื่อรุมล้อม

ในช่วง “โควิด-19” กำลังระบาด “ทำเนียบฯ” ออก 6 มาตรการคุม “สื่อ” กำหนดจุดสัมภาษณ์ “นายกฯ-ครม.” พร้อมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานนทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (23 มี.ค.63) สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล

โดย ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล มีรายละเอียด ดังนี้

1.กำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (ครม.) และผู้บริหาร จำนวน 3 จุด คือ หน้าตึกบัญชาการ ตึกนารีสโมสร และตึกสันติไมตรี

2.ห้ามสื่อมวลชน เดินตาม วิ่งตาม หรือรุมล้อม นายกฯและครม.เพื่อขอสัมภาษณ์

3.ห้ามสื่อมวลชนเข้าตึกบัญชาการ ตึกสันติไมตรี ยกเว้นกรณีที่มีการเชิญเข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราวไป

4. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชนที่จัดไว้ให้ทั้ง 3 แห่ง เป็นหลัก

5.สำนักโฆษกจะกำหนดจุดสำหรับการบันทึกภาพ และให้สื่อมวลชน บันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้น

6.ดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานนทำเนียบรัฐบาล โดยการวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน สัปดาห์สะสองครั้ง (ทุกวันพุธช่วงเย็นและวันอาทิตย์)