การเมือง

“สมชาย แสวงการ” ร้องให้รัฐฯ ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด 19 ระบาด

นานยสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เรียกร้องรัฐบาลเร่งประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโรคโควิด 19 ก่อนที่จะสายเกินแก้

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ เรียกร้องรัฐบาลประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยเนื้อหาระบุว่า

ขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด 19 โดยเร็วก่อนที่จะสายเกินแก้ครับ เพราะอำนาจพิเศษนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะสามารถนำมาใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีบัญญัติในมาตรา 9 และ 11 รวมๆ ประมาณ 16 มาตรการ เช่น ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หรือ “เคอร์ฟิว” / สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ / สั่งปิดเส้นทางคมนาคม / ห้ามชุมนุมมั่วสุม หรือไปรวมตัวกันจำนวนมากๆ / ห้ามนำเสนอข่าวสารที่กระทบกับสถานการณ์ / ห้ามใช้อาคารสถานที่ตามที่กำหนด / รวมถึงประกาศให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น “เจ้าพนักงาน” ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะทำให้มีเอกภาพในการปฏิบัติและการสั่งการมากขึ้นด้วย

แต่มาตรการพิเศษเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ต้องให้นายกฯประกาศ “ข้อกำหนด” เป็นเรื่องๆ เป็นมาตรการๆ ไป เหมือนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกาศใช้ทั้งกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ไม่เคยประกาศ “เคอร์ฟิว” มีแค่ขอความร่วมมือห้ามออกจากบ้านบางช่วงเวลาเท่านั้น