'บิ๊กแดง' สั่ง ผบ. หน่วยดูแลทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลเคร่งครัด

03 เม.ย. 2563 เวลา 10:10 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

สาระสำคัญยังอยู่ที่สถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานช่วง 22.00 – 04.00 น. ตั้งแต่ 3 เม.ย.63  ในเรื่องดังกล่าว ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับร่วมกันปฏิบัติตามที่รัฐบาลประกาศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการใช้กำลังเพื่อรองรับการประกาศใช้เคอร์ฟิวดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และแผนแม่บทกองทัพบกที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  โดยการสนับสนุนกำลังจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตามกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร เป็นผู้ประสานการปฏิบัติร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมย้ำว่าในขณะนี้ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัส ถือเป็นการบริหารสถานการณ์ที่มีความแตกต่างจากเดิม กองทัพบกจะใช้หน่วยทหารทุกหน่วยทุกสายงานเข้าไปสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์อย่างดีที่สุด

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

สำหรับภาพรวมในเรื่องแนวทางการใช้กำลังเจ้าหน้าที่จะมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อการควบคุมพื้นที่ ดูแลประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาด โดยจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนรับผิดชอบหลัก ทั้งในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในลักษณะการสนธิกำลังร่วมระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการจัดตั้งด่านตรวจร่วม  สายตรวจป้องปรามและการบังคับใช้กฎหมาย

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 เอาไว้ว่า

เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกองทัพบกได้มีการประเมินสถานการณ์และเตรียมแนวทางป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่การแพร่ระบาดจะขยายตัว พร้อมกับชี้ให้เห็นว่า  หากย้อนไปดูการปฏิบัติของกองทัพบกตามลำดับเวลาที่ผ่านมา จะพบว่า กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ดำเนินมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุม การป้องกันไว้ในหลายรูปแบบ อาทิ ได้ส่งกำลังพลจำนวน 2,000 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้แล้ว 800,000 มิลลิลิตร, การออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะใน กทม.

 

เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค, การประกาศห้ามกำลังพลกลับเข้าที่พักในค่ายทหารหลังเวลา 21.00 น.,

การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบก,  การออกมาตรการเป็นการเฉพาะสำหรับหน่วยทหารในการป้องกันเสริมสร้างสุขอนามัยทั้งในระดับหน่วย กำลังพลและครอบครัว, การบริหารจัดการบุคคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และสถานที่เตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นต้น

 

ซึ่งจากสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกหรือนโยบายเฉพาะด้านของกองทัพบกที่ดำเนินการมาแล้ว เกิดจากความห่วงใยและประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า มุ่งหวังเพื่อพิทักษ์กำลังพลให้มีความแข็งแรง พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบก ได้ย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดำเนินตามแนวทางที่กองทัพบกกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัย รวมถึงการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาวที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

 

 

 

 

ติดตามข่าว ล่าสุด “COVID-19”

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

 

อ่านข่าวแนะนำ >>> แพทย์แนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/623982

 

อ่านข่าวแนะนำ >>> 4 ทริค รับมือ COVID-19 มฤตยูร้ายสายพันธุ์ใหม่ ให้อยู่หมัด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/627250

 

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

 

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

 

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด