ป.ป.ช.แจงข่าวผู้บริหารติดโควิด 19 ยังรอผลตรวจ พร้อมกักตัวกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังอย่าใกล้ชิด

03 เม.ย. 2563 เวลา 10:47 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนว่า ผู้บริหารระดับสูงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้งดการประชุมระหว่างวันที่ 7 – 25 เมษายน 2563 นั้น

นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอชี้แจงว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ยังรอผลการยืนยันจากห้องตรวจปฏิบัติการอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. แต่ในขณะเดียวกันยังคงสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเฝ้าระวังใกล้ชิด ให้กักตัวเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน โดยในเบื้องต้น จะกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ณ อาคารสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเฝ้าระวัง ให้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตั้งแต่วันที่ 3 – 12 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยหากไม่มีอาการให้กลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้งดประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 เมษายน 2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด