อนุสรณ์ แนะรัฐ ให้เงินเยียวยาตกถึงมือคนเดือดร้อนจริงๆ

08 เม.ย. 2563 เวลา 7:24 น.

โฆษกพรรคเพื่อไทย แนะรัฐ ให้เงินเยียวยาตกถึงมือคนเดือดร้อนจริงๆ

วันนี้ (8 เม.ย. 63) – นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง มติ ครม. เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย. ถึงเดือน มิ.ย. นั้น หลังสุด ครม. มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. ถึงเดือน ก.ย. 2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น ว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำอย่างเร่งด่วน

แต่อยากขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพียง 9 ล้านคน จากจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอรับการเยียวยามากถึง 24 ล้านคน เป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากข้อมูลใดว่าเยียวยา 9 ล้านคนเพียงพอเหมาะสม เพราะที่ผ่านมารัฐบาลประเมินตัวเลขผู้ที่จะได้รับการเยียวยาผิดพลาด ครั้งแรกตั้งไว้จำนวน 3 ล้านคน และก็มีการขยายจำนวนออกมา รัฐบาลใช้เงื่อนไขใดมาคัดกรองคนจาก 24 ล้านคน เหลือ 9 ล้านคน จนทำให้มีคนที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับเงินอีก 15 ล้านคน จะช่วยเหลือคนเหล่านี้อย่างไร เป็นการตัดสิทธิ์ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจำนวนมากออกไปหรือไม่ หรือแม้แต่เขาอาจกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็ไม่ได้หมายความว่าคนกรอกผิดทั้งหมดไม่เดือดร้อน ระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 30,000 บาทต่อคนได้ 9 ล้านคน กับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 15,000 บาทต่อคนได้ 18 ล้านคน แบบไหนจะเป็นการกระจายการช่วยเหลือในภาวะที่งบประมาณมีจำกัดออกไปได้มากกว่ากัน

หลายกรณีก่อนหน้านี้ดูเหมือนรัฐบาลจะออกแบบให้ดูว่ามีประชาชนตอบรับมาก แต่ก็จะไปตัดสิทธิ์หรือสร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาอย่างมากในภายหลัง ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุก จนกระจาย ขนาดแจกเงินยังแจกแบบกระจุกเลย ระหว่าง 5,000 บาท 3 เดือนเหมือนเดิม แต่เพิ่มคนได้รับจาก 9 ล้านเป็น 18 ล้านคน กับ ขยายวงเงิน แต่ไม่ขยายกลุ่มผู้ได้รับ อย่างไหนจะกระจายการเยียวยาได้มากกว่ากัน หรือแม้แต่คน 10 กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา พอล็อกดาวน์ ก็ทำงานไม่ได้ ขาดรายได้ ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลต้องไปตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและเร่งรัดเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของทางราชการ เช่น ลูกจ้างอิสระ แรงงานรายวัน คนตกสำรวจ คนที่เดือดร้อน ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ตกถึงมือผู้เดือดร้อนจริงๆ