เปิดเงินเดือน ส.ว. - ส.ส. ! หลังสิระเสนอให้เสียสละ นำมากู้วิกฤตโควิด-19

08 เม.ย. 2563 เวลา 12:20 น.

คลายข้อสงสัย ส.ว. และ ส.ว. เงินเดือนเท่าไหร่ หลังสิระ เสนอให้เสียสละ นำมาช่วยแก้วิกฤตโรคโควิด-19

เปิดเงินเดือน ส.ว. - ส.ส.

เปิดเงินเดือน ส.ว. - ส.ส. จากกรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งตัดเงินเดือน ข้าราชการการเมืองทั้งหมด เพื่อนำเงินไปใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นั้น ทำให้หลายคนอาจสงสัยว่า พวกเขาได้รับเงินเดือนเท่าไหร่  ?

ซึ่งเงินเดือนของบรรดา ส.ส. และ ส.ว. มีรายละเอียด ดังนี้

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 75,590 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท

รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท

รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท

คลายข้อสงสัย ส.ว. และ ส.ว. เงินเดือนเท่าไหร่ หลังสิระ เสนอให้เสียสละ นำมาช่วยแก้วิกฤตโรคโควิด-19

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ประธานวุฒิสภา

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 74,420 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท

รองประธานวุฒิสภา

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

สมาชิกวุฒิสภา

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท

รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท

คลายข้อสงสัย ส.ว. และ ส.ว. เงินเดือนเท่าไหร่ หลังสิระ เสนอให้เสียสละ นำมาช่วยแก้วิกฤตโรคโควิด-19

ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ

นายกรัฐมนตรี

อัตราเงินเดือน 75,590 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท

รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท

รองนายกรัฐมนตรี

อัตราเงินเดือน 74,420 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 45,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

อัตราเงินเดือน 73,240 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

อัตราเงินเดือน 72,060 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 41,500 บาท

รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท

ที่ปรึกษา รมว. และ รมช.

อัตราเงินเดือน 47,250 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 10,000 บาท

รวมเป็นเดือนละ 57,250 บาท

เลขานุการ รมว.

อัตราเงินเดือน 44,310 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 4,900 บาท

รวมเป็นเดือนละ 49,210 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.

อัตราเงินเดือน 39,710 บาท

เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 4,400 บาท

รวมเป็นเดือนละ 44,110 บาท