"กลาโหม"ยัน! กองทัพพร้อมชะลอการจัดซื้ออาวุธ

09 เม.ย. 2563 เวลา 9:33 น.

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยถึงการพิจารณาการตัดโอนงบประมาณ 2563 ในส่วนของโครงการและการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อนำมาเยียวยาประชาชนจากผลการระบาดของโรคโควิด-19

"กลาโหม" พร้อมชะลอจัดซื้ออาวุธ

กระทรวงกลาโหม วันที่ 9 เม.ย. 63 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพิจารณาการตัดโอนงบประมาณ 2563 ในส่วนของโครงการและการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อนำมาเยียวยาประชาชนจากผลการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กระทรวงกลาโหมก็ได้มองสถานการณ์และคิดไว้ล่วงหน้า และทราบดีถึงเหตุผลความจำเป็นของสถานการณ์เหล่านี้ดี ประเทศชาติต้องไปต่อและต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประเทศ

ขณะเดียวกันต้องคงสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ดูแลความปลอดภัย และผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ก็ต้องดูความเร่งด่วนการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย

"โครงการไหนสมควรชะลอก็ควรชะลอ โครงการไหนสามารถดำเนินการในปีต่อๆ ไป โดยไม่กระทบต่อสัญญากับต่างประเทศก็ต้องทำ ขณะนี้เหล่าทัพกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีโครงการใดบ้างในงบประมาณปี 2563 และจะหารือกันต่อเนื่องไปถึงโครงการในงบประมาณปี 2564 ในภาพรวมด้วยหลักการทบทวนโครงการคือ ดูการดำรงสภาพความพร้อมต่อไป ส่วนการเพิ่มขีดความสามารถก็ให้ชะลอไปก่อน และต้องไม่กระทบต่อสัญญาที่ทำไว้กับต่างประเทศ" พล.ท.คงชีพ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด