"สิระ" อวย อสม.คือ ด่านหน้ารบโควิด 19 เสนอปรับค่าตอบแทนเป็น 4 พันบาทต่อเดือน

14 เม.ย. 2563 เวลา 10:39 น.

“สิระ” ชื่นชม อสม. ด่านหน้ารบโควิด 19 เปรียบเหมือนหมอประจำบ้าน เสนอ เพิ่มภารกิจฝึกอบรม พร้อมรักษาพยาบาล วินิจฉัยเบื้องต้น ปรับค่าตอบแทนเป็น 4 พันบาทต่อเดือน

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. หลัง WHO ประจำประเทศไทย รายงานระบบสาธารณสุขไทยในด้านดีเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด-19 ว่า

เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ที่มีกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคน ทำให้สามารถดูแลคนที่ต้องดูแลได้อย่างใกล้ชิด เพิ่มศักยภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง และรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ อสม.

โดยที่ผ่านมาเคยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท ก่อนที่จะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทในช่วงรัฐบาลคสช.

ตนขอเสนอให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.เป็นเดือนละ 4,000 บาท

"ผมคิดว่า อสม.เปรียบเสมือนหมอประจำบ้าน มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐเทียบเคียงกับผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลหรือแพทย์ประจำตำบลกำหนดภารกิจให้ชัดเจนมีการอบรมให้มีความเข้าใจทางด้านสาธารณสุขการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ การดูแลสาธารณสุขพื้นฐานให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลง ซึ่งหากทำได้ตั้งแต่ต้นทาง จะแก้ปัญหาคนไข้ล้นเตียงลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ด้วย และเมื่อเพิ่มภารกิจให้กับอสมแล้วก็ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้เป็นเดือนละ 4,000 บาท หากมีส่วนไหนที่ต้องผลักดันในสภาผู้แทนราษฎร ผมในฐานะที่เป็นส.ส. ก็พร้อมผลักดันเต็มที่เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงพร้อมรับมือทุกสถานการณ์รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ด้วย" นายสิระ กล่าว