"ศรีสุวรรณ" จี้ นายกฯ-ศบค. ต้องมีคำตอบฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำได้หรือไม่

15 เม.ย. 2563 เวลา 2:41 น.

ศรีสุวรรณจี้ นายกฯ และ ศบค.ต้องมีคำตอบว่าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำได้หรือไม่ เผยจะก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศหรือไม่ ลั่น หากไม่มีคำตอบจะนำความไปร้องเรียนต่อ สตง. และ ป.ป.ช.

น้ำยาฆ่าเชื้อ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ได้แถลงการณ์เตือนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด-19) โดยมีสาระสำคัญคือ เตือนหลายหน่วยงานที่กำลังทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสในขณะนี้ว่า ไม่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วยและก่อนหน้านั้นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ออกมาพูดเช่นกันว่าการนำน้ำยาฆ่าเชื้อไปฉีดพ่นตามร่างกายไม่เกิดประโยชน์ แต่อาจมีโทษด้วยนั้น

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ เกี่ยวพันกับเงินแผ่นดินและความปลอดภัยของประชาชน เพราะขณะนี้หน่วยงานในระดับจังหวัดต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)ทั่วประเทศ ได้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อกันเป็นจำนวนมาก และใช้แอบแฝงการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยการแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปฉีดพ่นที่เคหสถานของตนแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทหารและองค์กรต่าง ๆ ก็ออกมาปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกันมากมายหลากหลาย ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะช่วยทำลายเชื้อ หรือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของบุคคลทั่วไป ทั้งในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ให้เดินผ่าน หรือเดินผ่านไปตามทางเดินปกติ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนนหรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนภายในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือร้านค้า และมีการโฆษณาด้วยว่าน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวปลอดภัย สามารถฉีดพ่นฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลและสถานที่ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับแถลงการณ์ที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยแถลง ก็ถือได้ว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประชาชน อีกทั้งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่อย่างใด

เรื่องใหญ่เช่นนี้นายกรัฐมนตรี และหรือในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) หรือ ศบค. ควรที่จะต้องออกมาชี้แจงแถลงไขทำความจริงให้ปรากฎ เพราะนับตั้งแต่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่อนแถลงการณ์ออกมาก็เกือบสัปดาห์แล้ว ศบค. กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆเลย ทั้งๆที่เป็นหน้าที่โดยตรง มัวทำอะไรกันอยู่ หากไม่มีคำตอบสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะนำความไปร้องเรียนต่อ สตง. และ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเอาผิดหน่วยงานและองค์กรที่จัดซื้อจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ทั่วประเทศ รวมทั้ง ศบค. ฐานทุจริตต่อหน้าที่และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด