ดร.สามารถ มอบหน้ากากผ้า และพ่นยาฆ่าเชื้อให้ชาวนนทบุรี

19 เม.ย. 2563 เวลา 10:07 น.

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปมอบหน้ากากผ้าให้ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรีหลายแห่ง

19 เมษายน 2563 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปมอบหน้ากากผ้าให้ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรีหลายแห่ง ประกอบด้วย

1.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2.มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

3.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)

4.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)

5.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

6.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปมอบหน้ากากผ้าให้ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรีหลายแห่ง

 ก่อนหน้านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ดร.สามารถ ได้ส่งทีมงานไปพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้วัดหลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรวิหาร วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และวัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) เป็นต้น รวมทั้งได้พ่นยาฆ่าเชื้อให้มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม และมัสยิดท่าอิฐอีกด้วย

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปมอบหน้ากากผ้าให้ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรีหลายแห่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปมอบหน้ากากผ้าให้ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรีหลายแห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด