“เจ้านายฝากบอก” วัฒนา โพสต์ภาพทักษิณ แนะรองนายกฯ อย่าลอกนโยบาย ถ้าไม่เข้าใจ

23 เม.ย. 2563 เวลา 2:49 น.

วัฒนา แนะรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์ เย้ย “เจ้านายฝากบอก” อย่าลอกนโยบาย ถ้าไม่เข้าใจ

โพสต์ภาพทักษิณ

โพสต์ภาพทักษิณ วัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook โดยมีเนื้อหาดังนี้

ผมแทบเป็นลมเมื่อได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์ โดยจะพัฒนาสินค้าโอทอปซึ่งจะเป็นทางรอดของชาติ

เพราะนั่นเป็นความคิดของพวกผมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่คนในสมัยนั้นชอบสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique) และทำด้วยมือ แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว

วัฒนา แนะรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์ เย้ย “เจ้านายฝากบอก” อย่าลอกนโยบาย ถ้าไม่เข้าใจ

แผนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมควรแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ส่วน คือ

(1) ดูแลธุรกิจที่มีอนาคต

เช่น ภาคเกษตรที่จะเกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Health & Hygienity) ซึ่งจะเป็นอนาคต

รวมถึงอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเพื่อไม่ให้เกิดการเลิกจ้าง การพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้

(2) สนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ที่ปลอดเชื้อ และการนำบุคลากรมาเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) เพื่อรองรับการให้บริการที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ

(3) ลงทุนเพื่ออนาคตรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด-19

โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกโดยสิ้นเชิงแล้ว จากนี้มนุษย์จะให้ความใส่ใจกับสุขภาพและสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส (low touch) เพราะมนุษย์กลัวไวรัสจนทำให้ทั้งโลกต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลจึงต้องคิดให้ออกว่า ประเทศไทยมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกภายหลังโควิด-19 แล้วฟื้นฟูเศรษฐกิจไปทางนั้น อันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต

วัฒนา แนะรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์ เย้ย “เจ้านายฝากบอก” อย่าลอกนโยบาย ถ้าไม่เข้าใจ

เจ้านายผมฝากบอกว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจของการค้าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

ล่าสุดคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เปิดสอนวิชาใหม่ชื่อว่า Behavior Economy

ดังนั้น การลอกนโยบายของรัฐบาลท่านมาใช้ จึงต้องพัฒนาและเข้าใจวิธีคิด เพราะแม้แต่ไวรัสยังมีการพัฒนาจนมนุษย์เอาชนะยากขึ้น

มนุษย์ก็ต้องพัฒนาและคิดตามให้ทันไม่เช่นนั้นจะแพ้ไวรัสแถมเสียเงินเปล่าแบบที่เอานโยบายของไทยรักไทยมาทำโดยไม่เข้าใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด