ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้ง ‘ตั๊น จิตภัสร์’ เป็น กมธ.ตำรวจ

23 เม.ย. 2563 เวลา 10:22 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ กฤษดากร เป็นกมธ.ตำรวจแทน นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการการตำรวจแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตำรวจนั้น

เนื่องจากนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตำรวจ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมเห็นชอบตั้ง นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ กฤษดากร เป็นกมธ.ตำรวจแทน นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด