'องอาจ' ฝากนายกฯ ใช้เงินกู้ 400,000 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจริงจัง

18 พ.ค. 2563 เวลา 2:50 น.

องอาจ คล้ามไพบูลย์ ส่งสารถึงบิ๊กตู่ ควรใช้เงินกู้ 400,000 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจริงจัง

พ.ร.ก.กู้เงิน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการใช้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้าน ว่า พ.ร.ก.กู้เงินนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 600,000 ล้านบาท สำหรับแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนอีก 400,000 ล้านบาท ใช้ในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ในส่วนของการใช้เงิน 600,000 ล้านบาท อยากให้รัฐบาลเร่งใช้จ่ายเงินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรงตามจุดประสงค์ของ พ.ร.ก. กู้เงินให้มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของการเยียวยาชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำซึ่งชอกช้ำเดือดร้อนจากการไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ

สำหรับ 400,000 ล้านบาทที่ พ.ร.ก. กู้เงินระบุให้ใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้น ขอฝากให้รัฐบาลใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังทั้งในชนบทและในชุมชนเมือง

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ยังอยู่กับเรา คนหาเช้ากินค่ำในชุมชนเมืองส่วนมาก คือ คนที่มีพื้นฐานมาจากชนบท เมื่อสังคมเมืองหางานทำยากลำบากมากขึ้น คนเหล่านี้ก็จะหวนกลับไปใช้ชีวิตในชนบท

รัฐบาลจึงควรใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินนี้ไปสร้างงานในชนบทให้คนเหล่านี้มีงานทำ มีรายได้หาเลี้ยงชีพ รัฐบาลอาจใช้โอกาสนี้สร้างงานจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งการสร้างงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม

นอกจากจะช่วยสร้างงานให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยังช่วยพัฒนาชนบทให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับคนหาเช้ากินค่ำที่มาจากชนที่มาจากชนบทแล้วเข้ามาอยู่ในชุมชนเมืองมานานจนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชนบทได้อีกแล้ว รัฐบาลควรวางแผนสร้างงานให้คนกลุ่มนี้ที่ต้องใช้ชีวิตในชุมชนเมืองต่อไปให้สามารถมีงานทำ มีรายได้พอที่จะมีชีวิตอยู่ได้

นอกจากสร้างงานแล้วอาจจะสร้างเสริมทักษะแรงงานเพิ่มขึ้นให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมหลังโควิด-19 รัฐบาลจึงต้องประเมินว่าสังคมการใช้แรงงานของไทยจะเป็นเช่นไรแล้ว รีบเตรียมความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

จึงขอฝากรัฐบาลให้ใช้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังเพื่อเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด