สภาฯ ลงมติแล้วให้ไฟเขียว พ.ร.ก.เงินกู้ ทั้ง 3 ฉบับ

31 พ.ค. 2563 เวลา 9:28 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (31 พ.ค. 63) เวลา 15.50 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมมีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 1.พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท  2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs วงเงิน 5 แสนล้านบาท 3.พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยผลการลงมติพ.ร.ก. 3 ฉบับ ดังนี้

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นชอบ 274  คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 207 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นด้วย 275  คน ไม่เห็นด้วย 1 คน งดออกเสียง 205 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท มีผู้แสดงตน 482 คน เห็นควรอนุมัติ พ.ร.ก.  274 คน ไม่เห็นด้วย  195 คน งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด