การเมือง

“แรมโบ้” เผยนายกฯห่วงนศ. ถูกชักจูงก้าวล่วงสถาบัน โดยคนไม่หวังดี อาจหมดอนาคตได้

แรมโบ้ ย้ำนายกฯเป็นห่วงนักศึกษาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ถูกชักจูงก้าวล่วงสถาบัน โดยคนที่ไม่หวังดี ควรมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงพระเมตตารับสั่งไม่ให้ใช้มาตรา 112

16 มิย. 63 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อกรณีมีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูง

นายสุภรณ์ เผยว่า นายกฯได้พูดด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พวกเราคนไทยเทิดทูนจงรักภักดีเป็นที่สุด เพราะยังมีคนไทยบางกลุ่มที่พยายามก้าวล่วง ปลุกระดมน้องๆนักศึกษาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ให้เดินตามและหลงเชื่อในทางที่ผิดๆ ซึ่งจะทำให้หมดอนาคตในชีวิตได้ นายกฯปรารถนาดีต่อลูกหลานและพี่น้องคนไทยทุกคน ไม่อยากเห็นใครออกมาเคลื่อนไหวปลุกระดมก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น

ส่วนตัวเองนั้นเห็นด้วยกับนายกฯอย่างยิ่ง เราต้องคิดให้ได้ว่าที่พวกเราคนไทยได้อาศัยแผ่นดินนี้อยู่อย่างสงบสุขและร่มรื่นมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรษจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะด้วยพระบารมีของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ปกป้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพระองค์ท่าน จิตสำนึกตรงนี้เราคนไทยทุกคนต้องจดจำใส่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตราบชั่วชีวิตของพวกเราคนไทยทุกคน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนายกรัฐมนตรีได้บอกความจริงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของพวกเราทรงมีพระเมตตา รับสั่งไม่ให้ใช้กฎหมายมาตรา 112 ต่อคนกลุ่มนี้ ยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่สุด คนที่คิดบิดเบือน ก้าวล่วงยุยงปลุกปั่น ละเมิดสถาบันควรมีจิตสำนึกว่า พระองค์ท่านทรงเมตตารักและและห่วงใยพสกนิกรคนไทยทุกคน พระองค์ท่านปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน โดยที่คนไทยต้องไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น จะได้มีวิถีชีวิตทำมาหากินอย่างปกติสุข และน้องๆนักศึกษามีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวที่มั่นคง เป็นกำลังที่สำคัญของชาติในวันข้างหน้า ตามที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยและตักเตือนมาว่า “อย่าไปหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเด็ดขาด”