การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศสิ้นสภาพ 6 พรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 6 ฉบับ โดยให้ 6 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศ

26 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 6 ฉบับ เกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.พรรคพลังรัก 2.พรรคชาติพันธุ์ไทย 3.พรรคพัฒนาประเทศไทย 4.พรรคฐานรากไทย 5.พรรคพลังครูไทย 6.พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทยโดยรายละเอียดสิ้นสภาพ 6 พรรคการเมือง จำนวน 6 ประกาศ มีดังต่อไปนี้