นายกฯ รณรงค์การจำหน่ายดอกบานชื่นเนื่องใน วันเมตตาปัญญาอ่อน

08 ก.ค. 2563 เวลา 7:41 น.

นายกรัฐมนตรี รณรงค์การจำหน่ายดอกบานชื่นเนื่องในวันเมตตาปัญญาอ่อน พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายอาหารไทย ยกเป็นโครงการ “รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อชีวิตวิถีใหม่

วันนี้ (8 กรกฎาคม 63) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนคนไทยซื้อดอกบานชื่น เนื่องใน “วันเมตตาปัญญาอ่อน” โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมชมผลงานภาพถ่ายชนะการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ ในหัวข้อ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “พาณิชย์เทใจ ใส่กระชัง ปลากะพงสามน้ำ @สงขลา” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับมอบดอกบานชื่นจากนางสายสม วงศาสุลักษณ์  ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สัญลักษณ์ เนื่องใน “วันเมตตาปัญญาอ่อน” พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนผู้พิการทางสติปัญญา ร่วมจำหน่ายดอกบานชื่นแก่คณะรัฐมนตรีด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ ในหัวข้อ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” โดยมีจุดประสงค์เพื่อบันทึกเหตุการณ์และพฤติกรรมของประชาชนชาวไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการ โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง Social Distancing  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “พาณิชย์เทใจ ใส่กระชัง ปลากะพงสามน้ำ @สงขลา” โดยกล่าวขอบคุณผู้ประกอบห้างค้าปลีก ค้าส่ง ที่ร่วมกับภาครัฐ กระตุ้นการบริโภคปลากะพง เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร ส่งเสริมการขายปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีเอกลักษณ์เชิงนิเวศธรรมชาติเฉพาะ เนื่องจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ทำให้มีรสชาติอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารหลากหลาย อาทิ ยำปลากะพงส้มซ่า ปั้นสิบปลากะพง  ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ประเทศไทยโชคดีที่มีทรัพยากรอันเป็นประโยชน์มากมาย พร้อมขอบคุณภาคเอกชนที่ช่วยเหลือรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร  ทั้งยังช่วยรักษาการงาน สร้างรายได้ ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ตามหลักแนวคิด “รวมไทย สร้างชาติ”

นายกรัฐมนตรี รณรงค์การจำหน่ายดอกบานชื่นเนื่องในวันเมตตาปัญญาอ่อน พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายอาหารไทย ยกเป็นโครงการ “รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อชีวิตวิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี รณรงค์การจำหน่ายดอกบานชื่นเนื่องในวันเมตตาปัญญาอ่อน พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายอาหารไทย ยกเป็นโครงการ “รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อชีวิตวิถีใหม่