"อภิสิทธิ์" ลั่น "บิ๊กตู่" ต้องชัดเจนว่าจะปรับ ครม.หรือไม่ แนะให้โอกาส คนมีความสามารถได้ทำงาน

11 ก.ค. 2563 เวลา 9:41 น.

"อภิสิทธิ์" ลั่น "บิ๊กตู่" ต้องชัดเจนว่าจะปรับ ครม.หรือไม่ แนะ ให้โอกาส คนมีความสามารถได้ทำงาน เพราะปัญหายากกว่าที่ผ่านมา

อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเร่งการจัดสรรงบประมาณ แต่กลับเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งรัฐบาลมีภาระที่ต้อง จัดการกับสถานการณ์พิเศษและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ต้องแก้ไขปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง  ขณะเดียวกันสถานการณ์ covid-19 ยังไม่แน่นอน ส่วนการท่องเที่ยวเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติ รัฐบาลต้องมีแผนที่ชัดเจน ว่าระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปีจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงเงินที่รัฐบาลกู้มา ต้องใช้อย่างคุ้มค่า เพราะหากใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายไม่มีประสิทธิภาพหรือเกิดการทุจริตคอรัปชั่นจะเกิดปัญหาตามมา

นายอภิสิทธิ์ ยังให้ความเห็นถึงหลักคิดในการปรับคณะรัฐมนตรีว่า ต้องเปิดให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันยากกว่าที่ผ่านมา จึงต้องให้บุคคลที่มีความพร้อมมีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่  พร้อมย้ำว่าปัจจัยใดที่สร้างความไม่แน่นอนจะต้องรีบแก้ไขทันที ซึ่งนายกฯ ต้องแสดงความชัดเจนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และเห็นว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆนั้นเป็นอำนาจของนายกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด